Hesse Polska

H. Hesse, Kaltprofile+Bearbeitung GmbH&Co.
Spólka Komandytowa Oddzial w Polsce

Ul. Hutnicza 1
PL-85-873 Bydgoszcz

Tel. 0048 52 3755746
Fax 3633397

e-mail: hessepolska@go2.pl

KRS Nr. 0000219981
NIP 9532485994
Regon 0093213798

Copyright © H. HESSE Kaltprofile + Bearbeitung GmbH & Co / [media KONKRET]